Áit Mhargaidh Clickbank

tuilleamh Séanadh

Déanann an méid seo a leanas cur síos ar an Séanadh Tuilleamh dár gcuid Tráchta blog láithreán gréasáin.

Déanaimid gach iarracht a chinntiú go ndéanaimid ionadaíocht cheart ar na táirgí sin agus seirbhísí agus a n-acmhainneacht ioncaim. Ráitis Tuilleamh agus Ioncaim a rinne Mo. Tráchta blog agus is meastacháin iad a chustaiméirí ar an méid a cheapaimid is féidir leat a thuilleamh, b’fhéidir. Níl aon ráthaíocht ann go ndéanfaidh tú na leibhéil ioncaim seo agus glacann tú leis an riosca go mbeidh difríochtaí sna ráitis tuillimh agus ioncaim de réir duine aonair.

Mar aon le haon ghnó, d’fhéadfadh go mbeadh éagsúlacht i do thorthaí, agus beidh siad bunaithe ar d’acmhainn aonair, ar thaithí ghnó, ar shaineolas agus ar leibhéal do mhian. Níl aon ráthaíochtaí ann maidir leis an leibhéal rathúlachta a d’fhéadfadh a bheith agat. Is torthaí eisceachtúla iad na teistiméireachtaí agus na samplaí a úsáidtear, nach mbaineann leis an ngnáthcheannaitheoir, agus nach bhfuil sé i gceist acu a léiriú ná a ráthú go mbainfidh duine ar bith na torthaí céanna nó torthaí comhchosúla amach.

Braitheann rath gach duine ar a chúlra, a thiomantas, a mhian agus a spreagadh. Níl aon dearbhú ann gur féidir samplaí de thuilleamh roimhe seo a mhacasamhlú sa todhchaí. Ní féidir linn do thorthaí agus / nó rath sa todhchaí a ráthú. Tá roinnt rioscaí anaithnid i ngnó agus ar an idirlíon nach féidir linn a thuar a fhéadfaidh torthaí a laghdú.

Nílimid freagrach as do ghníomhartha. Úsáid ár gcuid faisnéise, táirgí agus seirbhísí Ba chóir go mbeadh sé bunaithe ar an dícheall cuí féin agus aontaíonn tú go bhfuil Mo. Tráchta blog níl sé faoi dhliteanas as aon rath nó teip ar do ghnó a bhfuil baint dhíreach nó indíreach aige le ceannach agus úsáid ár gcuid faisnéise, táirgí agus seirbhísí.

seo láithreán gréasáin tá “ráitis a fhéachann chun tosaigh” de réir bhrí Alt 27A den Acht um Urrúis1933 agus Alt 21B den Acht um Malartú Urrúis1934. Ní ráitis ar fhíricí stairiúla aon ráitis a chuireann in iúl nó a mbíonn díospóireachtaí i gceist leo maidir le tuartha, ionchais, creidimh, pleananna, réamh-mheastacháin, cuspóirí, spriocanna, toimhdí nó imeachtaí nó feidhmíocht sa todhchaí agus d’fhéadfadh gur “ráitis chun tosaigh” iad.

Tá ráitis a fhéachann chun cinn bunaithe ar ionchais, meastacháin agus réamh-mheastacháin ag an am a dhéantar na ráitis ina mbíonn roinnt rioscaí agus neamhchinnteachtaí a d’fhéadfadh a bheith ina gcúis le torthaí nó imeachtaí iarbhír a bheith difriúil go hábhartha leis na cinn a bhfuil súil leo faoi láthair. Is féidir ráitis a fhéachann chun cinn sa chaingean seo a aithint trí fhocail mar “ag súil”, “beidh,” “réamh-mheas,” “meastacháin,” “creideann,” nó ráitis a léiríonn gníomhartha áirithe “a d’fhéadfadh,” “a d’fhéadfadh,” nó “D’fhéadfadh” tarlú.

FÓGRA ATHRÚ: Mar is amhlaidh le haon cheann dár leathanaigh fógra riaracháin agus dlí, is féidir agus athróidh ábhar an leathanaigh seo le himeacht ama. Dá réir sin, d’fhéadfadh an leathanach seo léamh difriúil ar an gcéad chuairt eile a thabharfá. Teastaíonn na hathruithe seo, agus déanann My Tráchta blog, d’fhonn tú féin agus ár mBlag Mo Thrácht a chosaint láithreán gréasáin. Má tá an leathanach seo tábhachtach duit, ba cheart duit seiceáil siar go minic mar ní thabharfar aon fhógra eile faoi ábhar athraithe sula dtiocfaidh an t-athrú i bhfeidhm nó dá éis.

RABHADH CÓIPCHEART: Na fógraí dlí agus na leathanaigh riaracháin air seo láithreán gréasáin, lena n-áirítear an ceann seo, dhréachtaigh aturnae go dícheallach. D'íocamar ag Mo Bhlag Tráchta úsáid na bhfógraí dlí agus na leathanach riaracháin seo ar Mo Bhlag Tráchta a cheadúnú chun do chosaint agus ár linne. Ní féidir an t-ábhar seo a úsáid ar bhealach ar bith agus déantar úsáid neamhúdaraithe a phóilíniú trí Copyscape chun sáraitheoirí a bhrath.

CEISTEANNA / BARÚLACHA / CONCERNS: Má tá aon cheist agat faoi ábhar an leathanaigh seo, nó más mian leat teacht chugainn ar chúis ar bith eile, is féidir leat é sin a dhéanamh tríd an nasc seo a leanúint: https://traffictoaffiliate.com

Ag féachaint do na giuirléidí baile is déanaí agus is mó cliste agus amuigh faoin aer?

Mar Chomhlach Amazon Tugaim Tuilleamh ar Cheannaigh Cháilitheacha

Ullmhú Cánach VIP - Suas le $ 6000 Réamhíocaíocht Airgid Thirim

Cosain Do Theach - Córas Cóireála Aeir Rátáilte le Réalta 4.9

LuxuryIllinoisHomes - Na Tithe Finest Illinois ar Díol